Planning campagne

Door de campagne op te delen in fases kunnen alle stakeholders in kleine stappen een bijdrage leveren aan een schoon eiland. De campagne is opgebouwd in vier fases: 

·               Fase 1 - 2023: De basis op orde. 
·               Fase 2 - 2024: Focus op toerisme en ondernemers. 
·               Fase 3 - 2025: Bijsturen en evalueren bestaande activiteiten en probleemlocaties. 
·               Fase 4 - 2026: Focus op hotspots en monitoring effecten. 

Na de afronding van deze vier fases wordt de campagne geëvalueerd. Deze evaluatie geeft input voor het plan van aanpak voor de zwerfafvalaanpak in 2027 en verder.