Fase 3 Bewustwording en draagvlak vergroten

In fase 1 ligt de nadruk op het creëren van de centrale boodschap. In fase 2 wordt verdieping gezocht in de campagne door meer stakeholders aan te laten sluiten. 

In fase 3 is het van belang dat alle bestaande activiteiten blijven doorlopen, er blijvende samenhang wordt gecreëerd en bijgestuurd waar nodig. De signalen en metingen op de diverse hotspot locaties geven waardevolle informatie om in fase 4 van de campagne gerichte acties en aandacht aan te schenken.

Doelstellingen fase 3: 

·               Bewustwording bij gasten en inwoners vergroten. 
·               Draagvlak bij stakeholders behouden. 
·               Tussentijds evalueren campagne.