Fase 2 Inwoners en ondernemers activeren

In deze fase geldt de kracht van herhaling, in het belang van de herkenbaarheid van de campagne. Door het blijven herhalen van de centrale boodschap zal deze sneller herkend worden dat bijdraagt aan de bewustwording rondom het thema zwerfafval. 

In 2024 wordt de campagne verbreed door meer bewustwording te creëren bij ondernemers en haar gasten. Door het breder uitdragen van de boodschap wordt de sociale norm vergroot. Deze fase laat zien dat er meerdere partijen bezig zijn met dit onderwerp en een belang hebben bij een schone omgeving. Actuele ontwikkelingen zoals de 25-meter regel en de SUP-regelgeving geven mede invulling aan deze fase. In de 25-meter regel is vastgelegd dat een ondernemer, zo vaak als nodig, het zwerfafval (etenswaren, verpakkingen of andere materialen) in een straal van 25 meter vanaf de voordeur van zijn zaak moet verwijderen. SUP (single use plastics)-regelgeving gaat helpen bij het verwezenlijken van plasticvrije evenementen op het eiland. 

Doelstellingen fase 2: 

·               Bewustwording bij ondernemers en haar gasten vergroten. 
·               Activeren van inwoners en ondernemers bij opschoonacties. 
·               Draagvlak bij overige stakeholders behouden.