Fase 1 Start Campagne

Deze fase van de zwerfafvalcampagne, kenmerkt zich als de start van de zwerfafvalcampagne. Hierbij ligt de nadruk op het formuleren van een centrale boodschap en het ontwikkelen van het communicatieconcept Zuunig op Weze om de herkenbaarheid van de campagne op het eiland te vergroten. 

Bij het formuleren van de centrale boodschap wordt de nadruk gelegd op een prettig verblijf en een mooie omgeving. Voor een betere zichtbaarheid en bekendheid rondom de campagne is het van belang dat zoveel mogelijk stakeholders de centrale boodschap gaan delen via eigen kanalen. Hiervoor is een toolkit ontwikkeld. De materialen in de toolkit mogen door iedereen gebruikt worden zodat we gezamenlijk inwoners en gasten bewust kunnen maken van de impact van zwerfafval. Op dit platform zuunigopschouwenduiveland.nl is alle informatie over de zwerfafvalcampagne te vinden. 

Doelstellingen fase 1: 

·               Het ontwikkelen en uitdragen van één centrale boodschap
·               Zorgen voor zichtbaarheid en bekendheid van de campagne bij de doelgroepen 
·               Vergroten samenwerking en betrokkenheid van stakeholders bij de campagne